Na swoich stronach spółka Gremi Business Communication Sp. z o.o. wykorzystuje wraz z innymi podmiotami pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach prawidłowego świadczenia usług, odpowiedniego dostosowania serwisów do preferencji jego użytkowników, statystycznych oraz reklamowych. Korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na użycie plików cookies w pamięci urządzenia. Aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce prywatności kliknij TU.

REKLAMA
01-01-2012 02:00 |

Wzory składkowe

Wzory pism i formularzy składkowych

ZUS RSA, ZUS ZUA, Wniosek o umorzenie składek

01-01-2012 02:00 |

Nieruchomości

Wzory umów dotyczących nieruchomości

Dzierżawa, Umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania, Akt notarialny umowy sprzedaży lokalu, Protokół zdawczo-odbiorczy lokalu mieszkalnego, Umowa najmu, Umowa i inne pisma związane z najmem okazjonalnym, Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości

Wzory pism do urzędu gminy, powiatu, miasta

Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (EDG-1), Informacja o rachunkach bankowych (EDG-RB), Formularz do dokonywania korekt (EDG-POPR)

Wzory sprawozdań z zakresu ochrony środowiska

Masa lub ilość wprowadzonych na rynek opakowań i produktów (sprawozdanie OŚ-OP, dział 1), Wysokość należnej opłaty produktowej (sprawozdanie OŚ-OP, dział 2)

Wzory dokumentów pracowniczych

Umowy, Zmiana warunków zatrudnienia, Zwolnienia, Regulaminy, Urlop wypoczynkowy, Urlop macierzyński i ojcowski, Urlop wychowawczy, Urlop bezpłatny, Dni wolne, Podróże służbowe, Odpowiedzialność i zakaz konkurencji, Podatki i składki, Porozumienia i układy zbiorowe, Umowy z pakietu antykryzysowego, Telepraca, Inne dokumenty pracownicze

01-01-2012 02:00 |

Wzory umów spółek

Wzory umów spółek

Spółka cywilna, Spółka jawna, Spółka partnerska, Spółka komandytowa, Spółka z o.o.

01-01-2012 02:00 |

Wzory umów spółek

Wzory umów spółek - inne wzory

Regulaminu zarządu, regulamin rady nadzorczej, uchwała w sprawie odwołania prezesa zarządu, uchwała pozbawiająca wspólnika spółki partnerskiej prawa reprezentowania spółki, uchwała wspólników w sprawie kontynuowania działalności spółki, oświadczenie o wystąpieniu wspólnika ze spółki partnerskiej

01-01-2012 02:00 |

Wzory pism konsumenckich

Wzory pism konsumenckich

Wzór reklamacji, Wzór reklamacji towaru firmowego, Wezwanie do zwrotu bezpodstawnego wzbogacenia, Zgłoszenie reklamacji wraz z wezwaniem do zapłaty

Wzory pism i formularzy podatkowych

PIT, CIT, VAT, Ulga na złe długi, NIP, PCC, Podatek akcyzowy, Zawiadomienia o wyborze formy opodatkowania, Wnioski, Odwołania, Zażalenia, Porozumienia

01-01-2012 02:00 |

Niepełnosprawni

Niepełnosprawni

INF-D-Kz, INF-D-P, INF-D-R, Wn-D, Wn-U-G

Wzory pism do urzędu statystycznego

Z-06 - sprawozdanie o zatrudnieniu, wynagrodzeniach i czasie pracy, Z-10 - sprawozdanie o warunkach pracy

01-01-2012 02:00 |

Wzory umów cywilnoprawnych

Wzory umów cywilnoprawnych

Darowizna, testament, zachowek, umowa-zlecenie, o dzieło, kontrakt menedżerski, leasing, komis, licencja, umowa agencyjna, użyczenie, przedwstępna, ustanowienia zastawu, poręczenie, umowa przelewu (cesji) wierzytelności), najem, odstąpienie od umowy, ugoda pozasądowa

01-01-2012 02:00 |

Wzory weksli

Wzory weksli

Weksel, Blankiet wekslowy, Jak podpisać weksel, Weksel in blanco, Deklaracja do weksla in blanco, Weksel gwarancyjny, Wezwanie do wykupu weksla, Indos imienny - awers, Indos na okaziciela i indos in blanco - rewers, Nieprzerwany ciąg indosów - rewers, Zakaz indosowania - awers, Umowa przelewu wierzytelności, Poręczenie z weksla, Weksel z poręczeniem wekslowym i indosem, Wniosek wierzyciela o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, Pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym z weksla, Wniosek o umorzenie weksla

01-01-2012 02:00 |

Dłużnicy

Wzory pism dotyczących dłużników

Przedsądowe wezwanie do zapłaty, Wniosek o wszczęcie egzekucji, Wniosek o wszczęcie egzekucji z ruchomości, Protokół dokumentujący nieściągalność wierzytelności, Pozew o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną, Oświadczenie o potrąceniu wierzytelności

01-01-2012 02:00 |

Wzory pism do sądu

Wzory dokumentów do sądu

Postępowanie cywilne, Rozwód i separacja, Dłużnicy, Skargi do sądów, KRS

 

Z ostatniej chwili
Najczęściej czytane
Najlepiej oceniane

Zadaj pytanie

Zadaj pytanie

Twoje pytanie zostało wysłane! Dziekujemy.

Sonda:

Czy kary poza więzieniem resocjalizują lepiej, niż te odbywane w zakładzie karnym?

    common