Na swoich stronach spółka Gremi Business Communication Sp. z o.o. wykorzystuje wraz z innymi podmiotami pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach prawidłowego świadczenia usług, odpowiedniego dostosowania serwisów do preferencji jego użytkowników, statystycznych oraz reklamowych. Korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na użycie plików cookies w pamięci urządzenia. Aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce prywatności kliknij TU.


Wzory dokumentów pracowniczych

Umowy

Umowa przedwstępna

wzór 1 - wzór 2

omówienie

Umowa o pracę

wzór 1

omówienie

Umowa na okres próbny

wzór 1- wzór 2

omówienie

Umowa na czas określony

wzór 1- wzór 2

omówienie

Umowa na czas nieokreślony

wzór 1 - wzór 2

omówienie

Umowa o pracę na zastępstwo

wzór

omówienie

Umowa o pracę tymczasową

wzór

omówienie

Umowa o pracę nakładczą

wzór

omówienie

Kontrakt menedżerski

wzór

omówienie

Porozumienie o wykonywaniu pracy w formie telepracy

wzór

omówienie

Umowa o pracę na czas określony dla telepracownika

wzór

omówienie

Oświadczenie pracodawcy o odmowie ponownego angażu

wzór

omówienie

Informacja o warunkach zatrudnienia u pracodawcy, u którego obowiązuje regulamin pracy

wzór

omówienie

Informacja o warunkach zatrudnienia dla pracownika zatrudnionego na podstawie umowy na czas nieokreślony na cały etat w podstawowym systemie czasu pracy

wzór 1- wzór 2

omówienie

Zmiana warunków zatrudnienia

Wypowiedzenie warunków umowy o pracę

wzór

omówienie

Czasowe powierzenie pracownikowi innej pracy

wzór

omówienie

Wniosek zatrudnionego o objęcie go skróconym systemem czasu pracy

wzór

omówienie

Zwolnienia

Propozycja rozwiązania umowy za porozumieniem stron

wzór

omówienie

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron

wzór

omówienie

Rozwiązanie umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia

wzór1- wzór 2

omówienie

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem (dot. umowy o pracę nz czas nieokreślony)

wzór 1 - wzór 2- wzór 3

omówienie 1 - omówienie 2

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

wzór 1 - wzór 2- wzór 3

omówienie 1 - omówienie 2- omówienie 3

Zwolnienie dyscyplinarne

wzór 1 - wzór 2

omówienie

Cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę

wzór

omówienie

Cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę przez ciężarną

wzór

omówienie

Uchwała w sprawie odwołania prezesa zarządu i wypowiedzenia umowy o pracę

wzór 1 - wzór 2 - wzór 3

omówienie

Pozew o przywrócenie do pracy

wzór

omówienie

Oświadczenie pracodawcy o odmowie ponownego angażu

wzór

omówienie

Regulaminy

Regulamin pracy

wzór 1 - wzór 2

omówienie

Regulamin wynagradzania

wzór 1 - wzór 2

omówienie

Regulamin socjalny

wzór 1 - wzór 2

omówienie

Regulamin zwolnień grupowych

wzór

omówienie

Regulamin rady pracowników

wzór

omówienie

Regulamin przyznawania nagród jubileuszowych

wzór

omówienie

Regulamin szkoleń pracowników:

wzór

Urlop wypoczynkowy

Wniosek o przesunięcie urlopu

wzór

Wniosek o podział urlopu wypoczynkowego

wzór

Odwołanie z urlopu wypoczynkowego

wzór

omówienie

Polecenie wykorzystania urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia

wzór

omówienie

Urlop macierzyński i ojcowski

Wniosek o urlop ojcowski

wzór 1 - wzór 2

omówienie 1 - omówienie 2

Zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu ojcu dziecka urlopu macierzyńskiego

wzór

omówienie

Wniosek o dodatkowy urlop macierzyński

wzór 1 - wzór 2

omówienie

Wniosek o dodatkowy urlop adopcyjny

wzór

omówienie

Wniosek o rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego

wzór

omówienie

Urlop wychowawczy

Wniosek o urlop wychowawczy

wzór

omówienie

Oświadczenie rodzica o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego

wzór

omówienie

Oświadczenie rodzica o jednoczesnym korzystaniu z urlopu wychowawczego z drugim rodzicem

wzór

omówienie

Pismo pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego

wzór

omówienie

Urlop bezpłatny

Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego

wzór

omówienie

Oświadczenie pracodawcy o udzieleniu pracownikowi urlopu bezpłatnego

wzór

omówienie

Porozumienie o udzieleniu urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy

omówienie

Wniosek zarządu zoz o udzielenie urlopu bezpłatnego w celu pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem

omówienie

Wniosek zarządu ZOZ o zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w jej zarządzie

omówienie

Dni wolne

Wniosek o udzielenie wolnego na poszukiwanie pracy

wzór

omówienie

Podróże służbowe

Polecenie wyjazdu służbowego

wzór

omówienie

Odpowiedzialność i zakaz konkurencji

Umowa o indywidualnej odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie

wzór

omówienie

Umowa o współodpowiedzialności materialnej za powierzone mienie

wzór

omówienie

Umowa o zakazie konkurencji

wzór 1 - wzór 2

Podatki i składki

Umowa o używanie prywatnego samochodu do celów służbowych

wzór

Prośba o potrącanie niższych zaliczek na podatek

wzór

omówienie

Prośba o pobieranie wyższych zaliczek na podatek

wzór

omówienie

Oświadczenie pracownika o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek

wzór

omówienie

Wniosek o zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

wzór

omówienie

Inne dokumenty pracownicze

Świadectwo pracy

wzór 1 - wzór 2- wzór 3

omówienie

Kwestionanariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

wzór

omówienie

Kwestionanariusz osobowy dla pracownika

wzór 1

omówienie

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

wzór 1 - wzór 2

omówienie

Ewidencja czasu pracy

wzór

omówienie

Umowa w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracownika

wzór

omówienie

Umowa o używanie prywatnego komputera do celów służbowych

wzór

omówienie

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

wzór

omówienie

Dokumenty związane z tworzeniem rady pracowniczej

wzór 1 - wzór 2

omówienie

Wniosek o podwyższenie kosztów uzyskania przychodu

wzór

omówienie

Pozew o zapłatę odszkodowania za szkody

wzór

omówienie

Zawiadomienie o przyznaniu nagrody

wzór

omówienie

Porozumienia i układy zbiorowe

Porozumienie o zawieszeniu stosowania zakładowego układu zbiorowego pracy

wzór

omówienie

Porozumienie w sprawie stosowania mniej korzystnych warunków zatrudnienia niż wynikające z umów o pracę

wzór

omówienie

Porozumienie w sprawie zawieszenia stosowania niektórych przepisów prawa pracy

wzór

omówienie

Umowy z pakietu antykryzysowego

Umowa o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych z tytułu przestoju ekonomicznego

wzór

omówienie

Umowa o ustalenie nowych warunków spłaty należności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

wzór

omówienie

Telepraca

Wniosek o wykonywanie pracy w formie telepracy

wzór

omówienie

Wniosek o zaprzestanie wykonywania telepracy i przywrócenie poprzednich warunków zatrudnienia

wzór

omówienie