Na swoich stronach spółka Gremi Business Communication Sp. z o.o. wykorzystuje wraz z innymi podmiotami pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach prawidłowego świadczenia usług, odpowiedniego dostosowania serwisów do preferencji jego użytkowników, statystycznych oraz reklamowych. Korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na użycie plików cookies w pamięci urządzenia. Aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce prywatności kliknij TU.

Podatek od dochodów cudzoziemca

PIT pracownika i zleceniobiorcy W którym kraju profesor cudzoziemiec rozliczy się z polskiej pensji To, gdzie powinny być opodatkowane dochody zagranicznego pracownika uczelni lub szkoły w Polsce, zależy od postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej z państwem jego stałego miejsca zamieszkania aktualizacja 27-03-2012 02:10 Krzysztof Rustecki
zwolnienia/ulgi/odliczenia Jak długo aktualne jest poświadczenie miejsca zamieszkania podatnika Płatnik, który posiada certyfikat rezydencji swojego kontrahenta oraz potwierdzenie, że dane w nim zawarte nie uległy zmianie, może stosować zwolnienie z podatku u źródła bądź stawki wynikające z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania aktualizacja 14-03-2012 06:00 red.
spółki Jak opodatkować odsetki od pożyczki zaciągniętej poza granicami kraju Zamykając miniony rok podatkowy, trzeba pamiętać o konieczności wywiązania się z ciążących na spółce obowiązków płatnika CIT związanych z poborem tzw. podatku u źródła aktualizacja 28-02-2012 02:07 red.
Certyfikat rezydencji Certyfikat rezydenta przy każdej wypłacie Fiskus wymaga ostatnio, aby zagraniczni kontrahenci aktualizowali na bieżąco zaświadczenia potwierdzające rezydencję aktualizacja 12-01-2012 07:20 Przemysław Wojtasik
Masz pytanie Jak rozliczyć obcokrajowca zatrudnionego w Polsce na krótki okres Cudzoziemcowi osiągającemu dochód z pracy opodatkowany w naszym kraju należy sporządzić informację PIT- 11 i przekazać ją do urzędu skarbowego właściwego dla osób zagranicznych aktualizacja 19-12-2011 07:22 Krzysztof Rustecki
Podatek dochodowy Jak opodatkować umowy-zlecenia z obcokrajowcami Firma podpisująca umowę-zlecenie lub o dzieło z nierezydentem, który będzie wykonywał obowiązki poza Polską, nie musi pobierać podatku dochodowego od wypłacanego mu wynagrodzenia aktualizacja 05-12-2011 08:42 Krzysztof Rustecki
Podatek od dochodów cudzoziemca Nie prowadzisz działalności - nie rozliczasz cudzoziemca Przepisy podatkowe nie nakładają żadnych obowiązków na nieprowadzącą działalności gospodarczej osobę fizyczną, która zawiera umowę-zlecenie lub o dzieło z osobą mającą miejsce zamieszkania za granicą aktualizacja 05-12-2011 07:19 Krzysztof Rustecki
Masz pytanie Pracownik z Ukrainy - jakie obowiązki ciążą na zleceniodawcy? Podatek od zleceń i umów o dzieło, co do zasady, wynosi 20 proc. Jest on obliczany od przychodów. Nie uwzględnia się więc kosztów ich uzyskania aktualizacja 05-12-2011 07:17 Krzysztof Rustecki
Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania Umowy dwustronne regulują opodatkowanie zleceń Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania różnie regulują zasady opodatkowania zleceń, które w Polsce wykonują osoby mające miejsce zamieszkania za granicą aktualizacja 05-12-2011 07:15 Krzysztof Rustecki
Firma Trudno odróżnić usługi badawcze od przekazania wiedzy W przypadku długotrwałej współpracy technologicznej pomiędzy dwoma podmiotami nie mamy do czynienia z know-how aktualizacja 19-10-2011 03:43 red.
Masz pytanie Kiedy pobrać podatek u źródła za usługi doradcze? Jeśli firma otrzymała od zagranicznego dostawcy certyfikat rezydencji to nie musi pobierać podatku u źródła jeśli takie preferencje wynikają z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania aktualizacja 11-10-2011 14:30 Anna Abramowska
Certyfikat rezydencji Certyfikat rezydencji można przesłać e-mailem Firma, która wypłaca wynagrodzenie zagranicznemu kontrahentowi, może pobrać niższy podatek. Musi jednak mieć certyfikat dokumentujący miejsce jego siedziby aktualizacja 19-08-2011 03:47 PW
Firma Jak długo skuteczne jest potwierdzenie miejsca zamieszkania Certyfikat rezydencji nieokreślający daty obowiązywania jest wystarczającym dokumentem, pod warunkiem że nie zmienił się stan, o którym zaświadcza aktualizacja 17-08-2011 03:48 red.
Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania Usługi zagranicznych prawników bez CIT Przychody niemieckiej kancelarii prawnej ze świadczenia usług dla polskiej spółki mogą korzystać ze zwolnienia z CIT na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania aktualizacja 22-07-2011 03:57 red.
PIT i CIT Opodatkowanie krajowych i zagranicznych dywidend Zasady obliczania podatku od zysku przekazywanego udziałowcowi zależą od wielu czynników, np. postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania aktualizacja 06-07-2011 03:50 red.
Firma Kiedy powstaje przychód u nierezydenta Zarówno u rezydentów, jak i u nierezydentów przychód z działalności gospodarczej powstaje w tym samym momencie – już gdy jest należny aktualizacja 05-07-2011 03:47 olat
Firma Fiskus bez podatku od zagranicznej opinii Polskie firmy, które korzystają z usług zagranicznych kancelarii, nie są płatnikami i nie muszą potrącać 20 procent od wypłacanego im wynagrodzenia aktualizacja 13-06-2011 03:54 olat

Najczęściej czytane

Najczęściej czytane

Brak kategorii do wyświetlenia.