Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Nauczyciele samorządowi

Jak liczyć dodatek uzupełniający

Michał Cyrankiewicz 09-07-2009, ostatnia aktualizacja 09-07-2009 06:20

Nauczyciele, którzy byli zatrudnieni przez pewną część roku, a nie są zatrudnieni w grudniu, nie mają prawa do dodatku uzupełniającego

Wysokość średniego wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego określa art. 30 ust. 3 ustawy – Karta nauczyciela (tekst jedn. DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674 ze zm.). Jest to wyrażony w procentach wskaźnik kwoty bazowej określanej w ustawie budżetowej. W 2009 r. obowiązują dwie różne kwoty bazowe. Pierwsza od 1 stycznia do 31 sierpnia i druga, wyższa, od 1 września do końca roku. W konsekwencji średnie wynagrodzenie na poszczególnych stopniach awansu zawodowego wynosi odpowiednio:

- nauczyciel stażysta – 2178 zł i 2287 zł,

- nauczyciel kontraktowy – 2417 zł i 2538 zł,

- nauczyciel mianowany – 3136 zł i 3293 zł,

- nauczyciel dyplomowany – 4007 zł i 4208 zł.

W związku ze zmianą w trakcie roku budżetowego wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli Ministerstwo Edukacji Narodowej proponuje, aby dla realizacji art. 30a Karty nauczyciela przyjąć w ujęciu średniorocznym następującą metodę kalkulacji: Do wynagrodzenia za pierwsze osiem miesięcy dodać wynagrodzenie, jakie będzie nauczycielowi przysługiwało od września do końca grudnia, a następnie otrzymaną w ten sposób sumę podzielić przez 12 miesięcy.

Po dokonaniu tej operacji otrzymamy następujące średnioroczne kwoty wynagrodzeń dla poszczególnych stopni:

- nauczyciel stażysta – 2214 zł,

- nauczyciel kontraktowy – 2457 zł,

- nauczyciel mianowany – 3188 zł,

- nauczyciel dyplomowany – 4074 zł.

Te właśnie kwoty zostały przyjęte przez ministerstwo do kalkulacji ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej, którą samorządy otrzymały w 2009 r.

Następnie ustal strukturę zatrudnienia

Każda jednostka samorządu terytorialnego powinna to zrobić na podstawie danych obejmujących rok kalendarzowy. Potrzebne jest w tym celu zgromadzenie informacji dotyczących liczby zatrudnianych nauczycieli ogółem (w przeliczeniu na pełne etaty) oraz pracujących na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Następnie należy ustalić, ilu nauczycieli na danym stopniu awansu zawodowego było zatrudnionych w poszczególnych miesiącach, i – posługując się średnią arytmetyczną (suma zatrudnienia z wszystkich miesięcy dzielona przez 12) – obliczyć wartość średniorocznej struktury zatrudnienia.

Ustalając średnioroczną strukturę zatrudnienia, należy również uwzględnić tych, którzy awansowali w ciągu roku, w obu grupach awansu oddzielnie, proporcjonalnie do czasu pobierania wynagrodzenia w danej grupie awansu zawodowego. Ponadto trzeba uwzględnić m.in. tych, którzy są zatrudnieni w kilku szkołach jednej gminy na ułamkowe części etatu, w takim wymiarze, jaki daje łączny czas ich pracy w przeliczeniu na etaty, oraz nauczycieli zatrudnionych w kilku szkołach należących do różnych gmin, w każdej z tych jednostek oddzielnie, odpowiednio do części etatu, na jakiej są tam zatrudnieni.

Które składniki uwzględnić

Odpowiedź na to pytanie kryje się w zdaniu pierwszym art. 30a ust. 2 Karty nauczyciela. Są to wszystkie składniki wskazane w art. 30 ust. 1 tej ustawy. Zgodnie z tym przepisem wynagrodzenie nauczyciela składa się m.in. z zasadniczego, dodatków (za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy), wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy. W grupie tych ostatnich znajdą się m.in. dodatki za pracę w nocy, odprawy emerytalne, trzynastka czy zasiłek udzielony na zagospodarowanie. Wszystkie dodatki do wynagrodzenia zasadniczego powinny wynikać z obowiązującego na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego regulaminu wynagradzania nauczycieli. Art. 30 ust. 6 Karty zobowiązuje bowiem samorządy do takiego określenia dodatków, aby średnie wynagrodzenia nauczycieli w ciągu roku odpowiadały co najmniej średnim wynagrodzeniom, o których mowa w art. 30 ust. 3 Karty.

Dla wszystkich szkół

Poprzednia
1 2
Rzeczpospolita
Żadna część jak i całość utworów zawartych w dzienniku nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody Gremi Business Communication. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Gremi Business Communication lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.
Rekomenduj artykuł, oddano głosów: 

Sonda: Konflikt ukraiński a Polska?

Czy konsekwencje sytuacji na Ukrainie mogą spowolnić tempo wzrostu gospodarczego Polski?

  E-booki "Rzeczpospolitej"

  Co się od 2013 roku zmieni w przepisach emerytalnych

  Co się od 2013 roku zmieni w przepisach emerytalnych

  Poradnik prawny dla przyszłych emerytów
  Rozwody, separacje, alimenty

  Rozwody, separacje, alimenty

  Rozwód czy separacja to zawsze porażka, często finansowa. Z reguły jednak okazuje się mniejszym złem, niż formalne pozostawanie w związku, którego nie da się utrzymać
  Testamenty, spadki, darowizny

  Testamenty, spadki, darowizny

  Poradnik o regułach dziedziczenia oraz praktyczne wskazówki dotyczące sporządzania testamentu
  Brak kategorii do wyświetlenia.
  common